Trases apraksts un konfigurācijas

Biķernieku trases karte. 

Kartē redzamas apmeklētāju stāvvietas un ieejas trasē

 

 

 

 

 

Lielā auto trase (ātruma aplis)

 

Trases apraksts

Garums:                      3662 m

Maksimālais platums:  16 m

Minimālais platums:    10 m

Segums: asfalts

Maksimālais automobīļu skaits uz trases :  38

Sacīkšu automašīnai un braucējam jābūt pilnībā ekipētam, atbilstoši LAF apstiprinātiem drošības noteikumiem visu trasē atrašanās laiku. Ielas automobiļu vadītājiem ir jābūt aizsprādzētā aizsargķiverē un piesprādzētam ar drošības siksnām  visu trasē atrašanās laiku.

 

 Mototrase (meistarības aplis)

 

Trases apraksts

Garums:                    3570 m

Maksimālais platums: 16 m

Minimālais platums:    8 m

Segums:  asfalts

Maksimālais mototehnikas skaits uz trases :

Sacīkšu tehnikai un braucējam jābūt pilnībā ekipētam, atbilstoši LAmsF apstiprinātiem drošības noteikumiem visu trasē atrašanās laiku.

 

 

 Kartingu trase (Kartodroms)

 

Trases apraksts

Garums:                      1277 m

Maksimālais platums:  10 m

Minimālais platums:     8 m

Segums: asfalts

Maksimālais automobīļu skaits uz trases : 17

Maksimālais mototehnikas skaits uz trases : 25

Sacīkšu tehnikai un braucējam jābūt pilnībā ekipētam, atbilstoši LAF (LamsF)apstiprinātiem drošības noteikumiem visu trasē atrašanās laiku

Ielas automobiļu vadītājiem ir jābūt aizsprādzētā aizsargķiverē un piesprādzētam ar drošības siksnām  visu atrašanās laiku trasē.

 

 

Mazā auto trase (Ovāls)

 

Trases apraksts

Garums:                     1730 m

Maksimālais platums: 16 m

Minimālais platums:   10 m

Segums: asfalts

Maksimālais   automobīļu  skaits  uz trases :  17

Sacīkšu automašīnai un braucējam jābūt pilnībā ekipētam, atbilstoši LAF apstiprinātiem drošības noteikumiem visu trasē atrašanās laiku.

Ielas automobiļu vadītājiem ir jābūt aizsprādzētā aizsargķiverē un piesprādzētam ar drošības siksnām  visu trasē atrašanās laiku.

 

 

  Lielais aplis (Lielais apvienotais aplis)

 

Trases apraksts

Garums:                   5500 m

Maksimālais platums: 16 m

Minimālais platums:   10 m

Segums: asfalts

Maksimālais   automobīļu  skaits  uz trases :  49

Sacīkšu automašīnai un braucējam jābūt pilnībā ekipētam, atbilstoši LAF apstiprinātiem drošības noteikumiem visu trasē atrašanās laiku.

Ielas automobiļu vadītājiem ir jābūt aizsprādzētā aizsargķiverē un piesprādzētam ar drošības siksnām  visu trasē atrašanās laiku.

 

 

 

 Meža aplis

 

Trases apraksts

Garums:                     2375 m

Maksimālais platums: 10 m

Minimālais platums:     8 m

Segums: asfalts

Maksimālais   automobiļu   skaits uz trases: 23

Sacīkšu tehnikai un braucējam jābūt pilnībā ekipētam, atbilstoši LAmsF (LAF)apstiprinātiem drošības noteikumiem visu trasē atrašanās laiku.

Ielas automobiļu vadītājiem ir jābūt aizsprādzētā aizsargķiverē un piesprādzētam ar drošības siksnām  visu trasē atrašanās laiku.

 

 

Biķernieku kompleksā sporta bāze 
S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-1079 

Tālr: +371 67025800 
E-pasts: info@bksb.lv 

 

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Reģ. nr.: 40003345734 
S.Eizenšteina iela 6, , Rīga, LV-1079 
AS Swedbank Konts: LV92HABA0551029752626