Trases noteikumi

 


Biķernieku trases teritorijas izmantošanas noteikumi

 

Biķernieku trase  ir brīvi pieejama ikvienam apmeklētājam laikos kad trase nav slēgta sacensībām vai pasākumam.

Lūdzam trasi izmantot tam paredzētajiem mērķiem un ievērot trases lietošanas noteikumus:

 

* Nebojāt trases brīdinājuma un norādes zīmes.
* Ievērot trases marķējumus.
* Aizliegts vest suņus trasē bez pavadas un uzpurņa
* Aizliegts piegružot ar atkritumiem.
* Aizliegts auto, moto sacensību vai treniņu laikā staigāt vai šķērsot trasi.
* Aizliegts iebraukt ar mehanizētajiem transporta līdzekļiem, izņemot ar speciālizēto transportu apsaimniekošanai un ar operatīvo transportu.
* Nav atļauts kurināt ugunskuru.
* Aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus.
* Ar cieņu izturēties pret citiem atpūtniekiem.

 

Kontrolēt šo Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus atbilstošie savai kompetencei ir tiesīgas Valsts policijas un Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas. Jāpakļaujas Biķernieku trases darbinieku norādījumiem.

 

 

 

 

 

Biķernieku kompleksā sporta bāze 
S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-1079 

Tālr: +371 67025800 
E-pasts: info@bksb.lv 

 

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Reģ. nr.: 40003345734 
S.Eizenšteina iela 6, , Rīga, LV-1079 
AS Swedbank Konts: LV92HABA0551029752626